Formularz zamówieniowy

Zamów kolczyki

Dla bydła, owiec lub kóz

Zamów kolczyki dla bydła, owiec lub Kóz

  1. Przepisz kody znajdujące się na dokumencie : zarówno numer dokumentu jak i kod zabezpieczający znajdziesz na dokumencie wydanym przez ARiMR. Numer dokumentu znajdziesz u góry dokumentu, natomiast czterocyfrowy kod zabezpieczający umieszczony jest pod przydzielonymi numerami kolczyków.
  2. Wyraź zgodę na dostęp do pobierania elektronicznych danych.
  3. Potrzebujesz faktury? W polu „dodatkowe uwagi” zawrzyj :
  • NIP
  • Ulicę i numer
  • Kod pocztowy
  • Pocztę
  • kolczyki@tofarm.pl
  • 509 777 177